Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017

Thứ Năm, 06/07/2017, 16:55 GMT+7

(Vishipel) – Sáng ngày 06/07/2017, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đưa ra phương hướng triển khai đồng bộ các kế hoạch đã đề ra.

Hội nghị do Ông Phan Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Công ty điều hành với sự tham gia của Chủ tịch Công ty, các phó Tổng Giám đốc Công ty, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn, lãnh đạo, tổ trưởng, tổ phó của các Đơn vị trực thuộc dưới hình thức truyền hình trực tuyến với 19 điểm cầu trên cả nước.

Ông Phan Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã được nghe bà Phan Minh Hương – Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đã thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ công ích Thông tin Duyên hải (TTDH), bảo đảm thông tin liên lạc cho các tàu thuyền, phương tiện trên biển. Trong hoạt động kinh doanh, mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự suy giảm của thị trường, sự thay đổi chính sách giá của các nhà cung cấp đầu vào… các Phòng chuyên môn đã tham mưu tốt chính sách cung cấp dịch vụ, các Đơn vị đã chủ động tích cực tìm kiếm khách hàng, duy trì doanh thu ở các dịch vụ truyền thống, mở rộng lĩnh vực, phát triển doanh thu đối với các dịch vụ mới.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm tổng doanh thu đạt 47%, tốc độ tăng trưởng ổn định, tạo đà hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Ông Phan Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Phòng Chính sách Kinh doanh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Ông Mai Việt Hà – Giám đốc TTVT và CNTT phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Ông Phan Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Công ty đã chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2017,  Công ty cần tiếp tục cố gắng tối đa hóa lợi nhuận để đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh, tích cực mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác đi cùng với tiết kiệm chi phí sản xuất. Các Phòng chuyên môn cần tập trung hỗ trợ các Đơn vị thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ công ích TTDH, phát triển các lĩnh vực kinh doanh thiết bị, dịch vụ mới. Công tác đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục cần được đẩy mạnh và ưu tiên. Các Phòng chuyên môn, Đơn vị cần tập trung đổi mới phương pháp làm việc, tạo môi trường làm việc mới cho người lao động phát huy khả năng sáng tạo của mình. Bên cạnh đó các hoạt động cộng đồng cần được đẩy mạnh tăng cường giúp bảo đảm sức khỏe cho người lao động, đồng thời tạo môi trường đoàn kết, gắn bó trong nội bộ để có một nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành tốt mọi kế hoạch được giao trong 6 tháng cuối năm 2017.

 

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách Kinh doanh