Phòng Kế hoạch Đầu tư

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Email: khdt@vishipel.com.vn

Trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Thu Hương
Điện thoại +84-(0)225-3842075
Email nthuong@vishipel.com.vn
Phó Trưởng phòng Bà Hà Thu Huyền
Điện thoại +84-(0)225-3842075
Email hthuyen@vishipel.com.vn