Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Chanh

Thứ Ba, 28/02/2017, 15:42 GMT+7

QNH-07-2017

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Sông Chanh

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Sông Chanh - Quảng Ninh do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 24 tháng 02 năm 2017.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Chanh  (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

          1. Đoạn luồng tiếp nối từ phao 21 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đến thượng lưu phao số 6 khoảng 300m: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: - 2,3m (âm hai mét ba).

          2. Đoạn luồng từ thượng lưu phao số 6 khoảng 600m đến phao số 16: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80 m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,7 m (âm một mét bảy).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Sông Chanh đi đúng tuyến luồng theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)