Thiết bị FBB 500

Thiết bị FBB 250

Thiết bị FBB 500 trang bị cho tàu hoặc đội tàu của bạn với khả năng tối đa hiệu quả tốt nhất trong công việc.

Trong cả điều kiện thời tiết xấu, FBB 500 rất đáng tin cậy, tạo kết nối với tốc độ lên đến 432kb/s đối với các ứng dụng Email và truy cập Internet, hải đồ điện tử và dự báo thời tiết, Đường truyền kết nối đảm bảo lên đến 256kb/s có sẵn theo yêu cầu.

  • Có thể thực hiện cuộc gọi thoại tốc độ cao;
  • Khả năng truy cập Email, truyền dữ liệu tốc độ lên tới 432kb/s;
  • Kết nối Internet băng thông rộng;
  • Gửi và nhận tin nhắn văn bản SMS;
  • Thực hiện Hội nghị truyền hình;
  • Phủ sóng toàn cầu...