Thiết bị FBB 150

Thiết bị FBB150

Thiết bị FBB150: là thiết bị bổ sung tối thiểu của Inmarsat vào dòng thiết bị băng thông rộng FleetBroadband. Thiết bị FBB150 cung cấp dịch vụ gọi toàn cầu, truyền dữ liệu IP lên đến 150kb/s, và nhắn tin SMS.

  • Thực hiện cuộc gọi thoại lên tới 150kb/s;
  • Gửi và nhận tin nhắn văn bản SMS;
  • Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp quay số 505 từ tàu tới MRCC miễn phí;
  • Phủ sóng toàn cầu trừ các vùng cực;
  • Gửi Email và truyền dữ liệu...