Về việc phương tiện hoạt động thi công Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020 (đoạn Lạch Huyện)

05/11/2021 - 11:58 AM 109 lượt xem

HPG-109-2021

 

Vùng biển

Tên luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

Căn cứ văn bản số 2358/CVHHHP-ĐDCH ngày 05/11/2021 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020 (đoạn Lạch Huyện);

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc phương tiện thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020 (đoạn Lạch Huyện) như sau:

1. Khu vực thi công:

- Khu vực thi công luồng hàng hải Hải Phòng - đoạn Lạch Huyện: từ cặp phao số 5, 6 đến hết vùng quay tàu Cảng công ten nơ quốc tế Hải Phòng.

2. Thời gian thi công:

Từ ngày 05/11/2021 đến 30/11/2021.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Duy Linh 26

HP-4258

Tàu đặt cẩu

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giới, tuân thủ sự điều tiết, hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 06/04/2022.