Về thông số kỹ thuật khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15, K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

29/04/2022 - 11:09 AM 666 lượt xem

HCM – 21 – 2022

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 59/CNTL nhận ngày 28/4/2022 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé về việc công bố thông báo hàng hải khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15, K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15, K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh như sau:

1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
K15-1 10045’39,25”N 106043’52,10”E 10045’35,55”N 106043’58,60”E
K15-2 10045’39,08”N 106043’50,18”E 10045’35,38”N 106043’56,68”E
K15-3 10045’47,78”N 106043’57,50”E 10045’44,08”N 106044’04,00”E
K15-4 10045’45,88”N 106043’57,68”E 10045’42,18”N 106044’04,18”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 9,08 m.

2. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15C được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
K15C-1 10045’52,55”N 106044’00,77”E 10045’48,85”N 106044’07,27”E
K15C-2 10045’52,93”N 106043’59,71”E 10045’49,23”N 106044’06,21”E
K15C-3 10046’01,83”N 106044’02,38”E 10045’58,13”N 106044’08,88”E
K15C-4 10046’01,52”N 106044’03,46”E 10045’57,82”N 106044’09,96”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 10,30 m.

Số liệu độ sâu căn cứ các bình đồ độ sâu ký hiệu CBN.K15_04.2022; CBN.K15C_04.2022 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam Long đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam)

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.