Về thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu cảng Bến Thủy

08/11/2021 - 11:44 AM 95 lượt xem

NAN - 28 - 2021

Vùng biển             : Nghệ An

Tên luồng             : Luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy

        Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 247/CNT ngày 02/11/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu cảng Bến Thủy (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ) như sau:

1. Vùng đậu tàu trước cầu số 1

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

18°39'40.2"

105°42'30.1"

18°39'36.6"

105°42'36.9"

B

18°39'39.0"

105°42'29.8"

18°39'35.5"

105°42'36.5"

B

18°39'37.4"

105°42'29.1"

18°39'33.8"

105°42'35.9"

L

18°39'37.2"

105°42'29.8"

18°39'33.6"

105°42'36.5"

L

18°39'38.8"

105°42'30.5"

18°39'35.2"

105°42'37.2"

M

18°39'40.0"

105°42'30.8"

18°39'36.4"

105°42'37.5"

        Độ sâu đạt: 3.0m (ba mét không).

2. Vùng đậu tàu trước cầu số 2, 3

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

B

18°39'37.4"

105°42'29.1"

18°39'33.8"

105°42'35.9"

C

18°39'35.8"

105°42'28.5"

18°39'32.2"

105°42'35.2"

D

18°39'33.1"

105°42'28.1"

18°39'29.5"

105°42'34.8"

E’

18°39'30.6"

105°42'27.3"

18°39'27.1"

105°42'34.0"

H’

18°39'30.4"

105°42'28.0"

18°39'26.9"

105°42'34.7"

I

18°39'33.0"

105°42'28.8"

18°39'29.4"

105°42'35.5"

K

18°39'35.6"

105°42'29.2"

18°39'32.0"

105°42'35.9"

L’

18°39'37.2"

105°42'29.8"

18°39'33.6"

105°42'36.5"

        Độ sâu đạt: 3.0m (ba mét không).

3. Vùng đậu tàu trước cầu số 6:

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

18°39'30.6"

105°42'27.3"

18°39'27.1"

105°42'34.0"

H

18°39'30.4"

105°42'28.0"

18°39'26.9"

105°42'34.7"

H

18°39'26.0"

105°42'26.6"

18°39'22.5"

105°42'33.3"

E

18°39'26.2"

105°42'25.9"

18°39'22.7"

105°42'32.6"

        Độ sâu đạt: 3.0m (ba mét không).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 06/04/2022.