Về khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cầu cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng lần 2 năm 2021

02/11/2021 - 11:54 AM 113 lượt xem

HPG-108-2021

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng    : Bạch Đằng

    Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 194/TC-189 ngày 01/11/2021 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - 189 Hải Phòng; Văn bản số 2253/CVHHHP-PC ngày 28/10/2021 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước cầu cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng lần 2 năm 2021;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cầu cảng Tân Cảng -189 Hải Phòng lần 2 năm 2021 như sau:

          1. Khu vực thi công

Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°50'54.4"

106°45'28.8"

20°50'50.8"

106°45'35.6"

B

20°50'52.9"

106°45'34.1"

20°50'49.3"

106°45'40.9"

C

20°50'53.9"

106°45'35.3"

20°50'50.4"

106°45'42.0"

D

20°50'55.7"

106°45'28.8"

20°50'52.1"

106°45'35.6"

        2. Thời gian thi công: từ ngày 02/11/2021 đến ngày 18/12/2021.

       3. Các phương tiện tham gia thi công:

TT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

1

HP 4433

Ponton

2

HP 4204

Sà lan

3

HP 4205

Sà lan

4

HP 5727

Tàu hút

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

      Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 06/04/2022.