Công bố giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

04/12/2020 - 10:42 AM 1.149 lượt xem

Căn cứ theo Khoản 6. Điều 23. Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011;

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam công bố Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực viễn thông với những nội dung sau:

1. Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số 541/GP-CVT

Số giấy phép 541/GP-CVT
Ngày cấp giấy phép : 18/11/2020
Ngày hiệu lực giấy phép : 17/08/2020
Ngày hết hạn giấy phép : 16/08/2035

Loại mạng viễn thông công cộng

- Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông di động vệ tinh.

- Cấu hình mạng chi tiết tại phụ lục của giấy phép.

Phạm vi cung cấp dịch vụ Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng trong phạm vi toàn quốc.

2. Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 542/GP-CVT

Số giấy phép 542/GP-CVT
Ngày cấp giấy phép : 18/11/2020
Ngày hiệu lực giấy phép : 17/08/2020
Ngày hết hạn giấy phép : 16/08/2030
Loại hình dịch vụ

Doanh nghiệp được phép cung cấp các dịch vụ viễn thông di động vệ tinh như sau:

- Dịch vụ viễn thông cơ bản:

  • Dịch vụ điện thoại;
  • Dịch vụ fax;
  • Dịch vụ truyền số liệu;
  • Dịch vụ nhắn tin.

- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng: Dịch vụ truy nhập Internet gồm:

  • Dịch vụ truy nhập internet băng thông hẹp có tốc độ tải thông tin xuống thấp hơn 256kb/s và;
  • Dịch vụ truy nhập internet băng thông rộng có tốc độ tải thông tin xuống từ 256 kb/s trở lên.
Phạm vi cung cấp dịch vụ Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ viễn thông trên phạm vi toàn quốc

3. Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số 562/GP-CVT

Số giấy phép 562/GP-CVT
Ngày cấp giấy phép : 27/11/2020
Ngày hiệu lực giấy phép : 17/08/2020
Ngày hết hạn giấy phép : 16/08/2035

Loại mạng viễn thông công cộng

- Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện (để cung cấp dịch vụ viễn thông di động hàng hải).

- Cấu hình mạng chi tiết tại Phụ lục của giấy phép.

Phạm vi cung cấp dịch vụ Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng trong phạm vi toàn quốc.

4. Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 563/GP-CVT

Số giấy phép 563/GP-CVT
Ngày cấp giấy phép : 27/11/2020
Ngày hiệu lực giấy phép : 17/08/2020
Ngày hết hạn giấy phép : 16/08/2030
Loại hình dịch vụ

Doanh nghiệp được phép cung cấp các dịch vụ viễn thông di động di động hàng hải.

Phạm vi cung cấp dịch vụ Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ viễn thông trên phạm vi toàn quốc, vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam và vùng biển quốc tế.

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.