• 1. Một số câu hỏi thường gặp về Hệ thống Đài TTDH Việt Nam
  • 1. Hỏi: Để nghe được thông tin thời tiết biển trên sóng vô tuyến từ Hệ thống Đài TTDH Việt Nam, tàu phải nghe trên tần số nào?

   Trả lời:

   Để nghe được thông tin thời tiết biển trên sóng vô tuyến từ hệ thống Đài TTDH Việt Nam, tàu phải nghe trên tần số 7906 kHz; 8294 kHz (MF/HF) và Kênh 16 (VHF).

   2. Hỏi: Khi tàu bị nạn, phải gọi cấp cứu trên tần số nào?

   Trả lời:

   Khi gặp trường hợp khẩn cấp, tàu có thể gọi về bất kỳ Đài TTDH Việt Nam nào trên các phương thức và tần số khác nhau:

   - Phương thức Thoại vô tuyến trên tần số 7903 kHz (dải tần MF/HF) và Kênh 16 (dải tần VHF).

   - Phương thức Gọi chọn số (DSC) trên tần số 2187.5 kHz; 4207.5 kHz; 6312 kHz; 8414.5 kHz; 12577 kHz; 16804.5 kHz; Kênh 70 VHF.

   3. Hỏi: Hệ thống Đài TTDH Việt Nam phát Thông tin An toàn Hàng hải (MSI) trên các tần số nào?

   Trả lời:

   Hệ thống Đài TTDH Việt Nam phát Thông tin An toàn Hàng hải (MSI) trên các tần số sau:

   - Đối với phương thức Thoại vô tuyến: 2182 kHz; 7906 kHz; 8294 kHz; 16420 kHz và Kênh 16 VHF.

   - Đối với phương thức NAVTEX: 490 kHz; 518 kHz; 4209.5 kHz.

   4. Hỏi: Hệ thống Đài TTDH Việt Nam trực canh DSC trên tần số nào?

   Trả lời:

   Hệ thống Đài TTDH Việt Nam trực canh DSC trên tần số: 2187.5 kHz; 4207.5 kHz; 6312 kHz; 8414.5 kHz; 12577 kHz; 16804.5 kHz; Kênh 70 VHF.

Hỗ trợ sản phẩm
  Tel:    +84-(0)225-374 6456
  Fax:   +84-(0)225-374 6456
phongkinhdoanh_vishipel
Hỗ trợ giải pháp và dịch vụ
  Tel:    +84-(0)225-384 2073
  Fax:   +84-(0)225-384 2073