Điểm dịch vụ khách hàng tại Hải Phòng:

Đc: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng

Tel/Fax: +84.225.3842073

Điểm dịch vụ khách hàng tại Hà Nội:

Tel/Fax: +84.4.37950935

Điểm dịch vụ khách hàng Hồ Chí Minh:

Đc: 432 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM

Tel: +84.8.39413415

Fax:+84.8.39402071

Hoặc liên hệ theo địa chỉ Email: customercare@vishipel.com.vn

Hỗ trợ sản phẩm
  Tel:    +84-(0)225-374 6456
  Fax:   +84-(0)225-374 6456
phongkinhdoanh_vishipel
Hỗ trợ giải pháp và dịch vụ
  Tel:    +84-(0)225-384 2073
  Fax:   +84-(0)225-384 2073