Tác nghiệp Thông tin Tìm kiếm Cứu nạn

Giải pháp Thông tin Duyên hải phục vụ Tìm kiếm Cứu nạn

Thứ Ba, 06/11/2012, 16:28 GMT+7

(Vishipel) - VISHIPEL khai thác Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam, cung cấp giải pháp thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển, hỗ trợ cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, góp phần giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản.