ảnh

Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19:00 ngày 24/04/2017

Thứ Hai, 24/04/2017, 18:00 GMT+7

(Vishipel) - Tình hình chung: Vào lúc 13 giờ ngày 24/04/2017, gió Đông đến Đông nam cường độ yếu bao trùm Vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 416