Dịch vụ Thông tin An toàn cho Tàu cá

Thứ Tư, 11/11/2015, 14:48 GMT+7

(Vishipel) - Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam phát sóng hàng ngày thông tin dự báo thời tiết biển, dự báo thiên tai cho các tàu thuyền đánh bắt hải sản bằng phương thức Thoại như bảng dưới đây:

Ngoài ra, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam phát các tin hướng dẫn an toàn cho tàu thuyền đánh bắt hải sản khi đánh bắt cá trên biển như hướng dẫn luồng lạch, vật nguy hiểm trôi trên biển, vùng biển nguy hiểm.. Trong trường hợp có bão, ATNĐ gây nguy hiểm trên biển, hệ thống Đài TTDH VN phát quảng bá trên khắp các vùng biển Việt Nam kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Dịch vụ này được cung cấp miễn phí, tàu thuyền không cần đăng ký sử dụng dịch vụ.