Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 13/03/2018

Thứ Ba, 13/03/2018, 17:49 GMT+7

Tình hình chung: vào lúc 13 giờ, ngày 13/03/2018 gió Đông Bắc cường độ trung bình lan khắp vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ Việt Nam và khu vực Biển Đông.

Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông đến Đông nam cấp 3-4. Biển êm.

Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, có lúc có mưa. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông đến Đông nam cấp 2-3.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 3-4. Biển êm.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 4-5. Biển động nhẹ.

Vịnh Thái Lan: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Biển lặng.

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc đến Đông cấp 4. Biển êm.    

Khu vực Bắc Biển Đông: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc đến Đông cấp 4. Biển êm.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 4. Biển êm. 

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc đến Đông cấp 4. Biển êm.   

Khu vực quần đảo Trường Sa: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 4. Biển êm.

Vùng biển Bunguran: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3-4. Biển êm.