Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 13/03/2018.

Thứ Ba, 13/03/2018, 17:22 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

 Có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,9m lúc 02h22', thấp nhất 0,6m lúc 12h18'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,9m lúc 01h38', thấp nhất 0,7m lúc 14h28'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 22h56', thấp nhất 0,4m lúc 16h17'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 19h18', thấp nhất 0,0m lúc 02h59'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 18h27', thấp nhất 0,4m lúc 02h54'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,6m lúc 18h22', thấp nhất 0,5m lúc 03h06'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 19h32', thấp nhất 0,7m lúc 03h24'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 14h06', thấp nhất 0,7m lúc 04h39'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 13h17', thấp nhất 1,3m lúc 06h11'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi.  Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,3m lúc 23h11', thấp nhất 1,2m lúc 06h42'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi.  Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 00h53', thấp nhất 0,4m lúc 09h03'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi.  Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,9m lúc 00h14', thấp nhất 0,4m lúc 09h59'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi.  Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 23h43', thấp nhất 0,3m lúc 12h44'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi.  Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h11', thấp nhất 0,6m lúc 16h38'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi.  Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h11', thấp nhất 0,6m lúc 16h38'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi.  Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 02h47', thấp nhất 0,7m lúc 11h09'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi.  Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h11', thấp nhất 0,6m lúc 16h38'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi.  Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 23h43', thấp nhất 0,3m lúc 12h44'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi.  Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 03h57', thấp nhất 0,3m lúc 10h09'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi.  Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 22h24', thấp nhất 0,2m lúc 13h24'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi.  Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h11', thấp nhất 0,6m lúc 16h38'.

 

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Các bài đã đăng
Trang 1 / 71