VISHIPEL đạt Chứng nhận ISO 9001:2015 về Hệ thống Quản lý chất lượng trong lĩnh vực hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin duyên hải

Thứ Hai, 05/03/2018, 14:17 GMT+7

(Vishipel) - Ngày 01/03/2018, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã đạt được Chứng nhận ISO 9001:2015 về Hệ thống Quản lý chất lượng trong lĩnh vực hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin duyên hải do Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp.

Chứng nhận ISO 9001:2015 được cấp cho VISHIPEL trong lĩnh vực hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin duyên hải gồm 11 dịch vụ: Dịch vụ trực canh cấp cứu Inmarsat, Dịch vụ trực canh cấp cứu Cospas-Sarsat, Dịch vụ trực canh cấp cứu DSC, Dịch vụ trực canh cấp cứu RTP, Dịch vụ trực canh cấp cứu Thoại, Dịch vụ phát MSI EGC, Dịch vụ phát MSI Navtex, Dịch vụ phát MSI RTP, Dịch vụ phát MSI Thoại, Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT), Dịch vụ kết nối thông tin ngành hàng hải.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, VISHIPEL đã không ngừng củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức, chuẩn hóa quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ, bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực theo quy định của pháp luật và sự cam kết về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng. Việc áp dụng tiêu chuẩn này giúp VISHIPEL tiếp tục tăng cường cải tiến nâng cao chất lượng sản xuất và cung cấp dịch vụ thông tin duyên hải, giảm thiểu sai sót, tăng hiệu quả làm việc của cán bộ quản lý, khai thác viên, qua đó cung cấp tới khách hàng các dịch vụ thông tin duyên hải chất lượng.

Chứng nhận ISO 9001:2015 về Hệ thống Quản lý chất lượng trong lĩnh vực hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin duyên hải

Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam (do Công ty VISHIPEL quản lý và khai thác) cung cấp các dịch vụ thông tin duyên hải, trung bình mỗi năm đã thực hiện phát hơn 200.000 lượt bản thông tin an toàn hàng hải phục vụ cho các tàu thuyền hoạt động an toàn trên biển, tiếp nhận và xử lý gần 1.000 sự kiện cấp cứu, qua đó hỗ trợ tích cực cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, công tác an toàn, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường biển; phát triển kinh tế biển góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ lợi ích, chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách Kinh doanh