Vishipel tổ chức họp triển khai nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất

Thứ Năm, 22/02/2018, 14:48 GMT+7

(Vishipel) – Ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm sau kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất, sáng ngày 22/02/2018, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2018 với sự tham dự của Ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị tại khu vực Hải Phòng.

Tại cuộc họp lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Đơn vị đã tập trung báo cáo các kết quả thực hiện; công tác trực canh, bảo đảm an toàn thông tin liên lạc của Hệ thống TTDH Việt Nam trong những ngày lễ Tết Mậu Tuất vừa qua và các nhiệm vụ chuyên môn cần triển khai trong thời gian tới.

Ông Phan Ngọc Quang – Tổng Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị báo cáo, Ông Phan Ngọc Quang – Tổng Giám đốc Công ty đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2018, đồng thời chỉ đạo: Công ty cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ thông tin công ích; trong kinh doanh cần giữ vững các thị trường truyền thống đồng thời có kế hoạch chuyển dịch mở rộng lĩnh vực kinh doanh khác; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua tiêu chuẩn chức danh; mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác để tìm kiếm, nắm bắt cơ hội mới để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác nghiên cứu phát triển cần sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chuyên môn để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mang tính riêng biệt, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Trước và trong dịp nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, Hệ thống TTDH Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc việc bố trí đủ nhân lực trực canh 24/24 giờ trên các tần số quy định, bảo đảm phục vụ thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an toàn, an ninh đối với hoạt động của tàu thuyền trên biển với tinh thần phối kết hợp linh hoạt trong toàn Hệ thống và kịp thời báo cáo các tình huống bất ngờ xảy ra cho các cơ quan có liên quan và Lãnh đạo Công ty. Qua đó góp phần xử lý 04 sự kiện tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ cứu nạn thành công 41 thuyền viên.

 

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách Kinh doanh