Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 4 luồng hàng hải Cửa Gianh

Thứ Tư, 07/02/2018, 07:53 GMT+7

QBH - 02 - 2018

Vùng biển               :  Quảng Bình

Tên luồng               :  Cửa Gianh

Tên báo hiệu          :  Phao số 4

Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

P4

17°42'44.5"

106°30'00.6"

17°42'40.9"

106°30'07.3"

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố  phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Cửa Gianh bị đứt trôi;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Do sự cố phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Cửa Gianh đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 07/02/2018.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Trang 1 / 398