Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 14/01/2018.

Chủ Nhật, 14/01/2018, 06:38 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

 Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,5m lúc 02h50', thấp nhất 0,9m lúc 12h18'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,8m lúc 03h08', thấp nhất 0,7m lúc 15h30'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 23h02', thấp nhất 0,4m lúc 16h05'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Riêng Hoàng Sa gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8; đêm gió giảm dần. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 19h40', thấp nhất 0,2m lúc 03h10'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 18h22', thấp nhất 0,4m lúc 04h07'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng Trường Sa ngày có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 19h13', thấp nhất 0,7m lúc 04h53'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 19h43', thấp nhất 0,8m lúc 04h27'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 20h57', thấp nhất 0,6m lúc 06h20'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 23h31', thấp nhất 1,2m lúc 06h28'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,5m lúc 23h22', thấp nhất 1,1m lúc 06h47'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 01h43', thấp nhất 0,4m lúc 11h56'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 01h37', thấp nhất 0,4m lúc 17h33'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 03h28', thấp nhất 0,4m lúc 12h05'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h39', thấp nhất 0,6m lúc 17h06'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h39', thấp nhất 0,6m lúc 17h06'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 03h21', thấp nhất 0,6m lúc 19h06'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 07h39', thấp nhất 0,7m lúc 15h53'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 03h28', thấp nhất 0,4m lúc 12h05'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 03h57', thấp nhất 0,3m lúc 10h15'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 03h16', thấp nhất 0,4m lúc 10h53'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h39', thấp nhất 0,6m lúc 17h06'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 70