Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 12/01/2018

Thứ Sáu, 12/01/2018, 06:33 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

 Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ.Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,0m lúc 23h59', thấp nhất 1,5m lúc 10h21'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ.Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,4m lúc 23h59', thấp nhất 1,1m lúc 15h08'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ.Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 21h32', thấp nhất 0,4m lúc 14h35'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.Sóng biển cao: 2,0-4,0m, có lúc trên 4,0m, biển động mạnh.Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 18h21', thấp nhất 0,4m lúc 01h23'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9.Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động.Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 16h40', thấp nhất 0,6m lúc 03h55'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, riêng phía Tây có lúc cấp 7, giật cấp 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.Sóng biển cao: 2,0-4,0m, có lúc trên 4,0m, biển động mạnh.Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,7m lúc 18h56', thấp nhất 1,0m lúc 03h28'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9.Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động mạnh.Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,7m lúc 18h47', thấp nhất 1,0m lúc 03h58'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9.Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động.Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 20h17', thấp nhất 1,0m lúc 03h36'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9.Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động.Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 22h23', thấp nhất 1,7m lúc 05h03'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9.Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động.Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 22h42', thấp nhất 1,5m lúc 06h02'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 00h41', thấp nhất 0,5m lúc 12h30'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 23h59', thấp nhất 0,4m lúc 16h26'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 02h14', thấp nhất 0,5m lúc 18h39'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h29', thấp nhất 0,7m lúc 16h15'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h29', thấp nhất 0,7m lúc 16h15'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 01h56', thấp nhất 0,6m lúc 17h41'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h29', thấp nhất 0,7m lúc 16h15'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 02h14', thấp nhất 0,5m lúc 18h39'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 03h57', thấp nhất 0,3m lúc 10h15'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 02h48', thấp nhất 0,5m lúc 18h50'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h29', thấp nhất 0,7m lúc 16h15'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 71