Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 09/01/2018.

Thứ Ba, 09/01/2018, 06:45 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6- 7, giật cấp 9; đêm gió yếu dần. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,8m lúc 10h26', thấp nhất 1,8m lúc 18h40'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6- 7, giật cấp 9; đêm gió yếu dần. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,4m lúc 08h24', thấp nhất 1,2m lúc 00h09'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9.  Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 17h41', thấp nhất 0,4m lúc 00h10'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; riêng Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió đông bắc cấp 7, ngày có lúc cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại QĐ.Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 01h40', thấp nhất 0,4m lúc 09h22'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,1m lúc 16h07', thấp nhất 0,5m lúc 09h00'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,7m lúc 00h29', thấp nhất 0,8m lúc 09h07'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 17h33', thấp nhất 0,9m lúc 10h04'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Gió đông bắc cấp 4-5; đêm tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 18h30', thấp nhất 0,8m lúc 11h29'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Gió đông bắc cấp 4-5; đêm tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,8m lúc 20h14', thấp nhất 1,8m lúc 13h01'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Gió đông bắc cấp 4-5; đêm tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 21h01', thấp nhất 1,7m lúc 13h26'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Gió đông bắc cấp 4-5; đêm tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 23h23', thấp nhất 0,4m lúc 15h24'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,9m lúc 08h00', thấp nhất 0,4m lúc 15h18'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 07h25', thấp nhất 0,5m lúc 16h46'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 06h48', thấp nhất 0,8m lúc 16h04'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 06h48', thấp nhất 0,8m lúc 16h04'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,0m lúc 23h59', thấp nhất 0,7m lúc 16h17'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 06h48', thấp nhất 0,8m lúc 16h04'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 07h25', thấp nhất 0,5m lúc 16h46'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h08', thấp nhất 0,3m lúc 10h15'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 23h59', thấp nhất 0,5m lúc 16h35'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 06h48', thấp nhất 0,8m lúc 16h04'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Các bài đã đăng
Trang 1 / 71