Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 07/01/2018

Chủ Nhật, 07/01/2018, 07:12 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

 Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,5m lúc 08h28', thấp nhất 1,2m lúc 18h07'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,1m lúc 08h01', thấp nhất 0,8m lúc 21h19'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 15h26', thấp nhất 0,3m lúc 22h33'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Khu vực Hoàng Sa có gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 00h11', thấp nhất 0,2m lúc 08h04'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ.Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 00h11', thấp nhất 0,4m lúc 08h15'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 3-4. Khu vực Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ.Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,0m lúc 00h12', thấp nhất 0,5m lúc 08h44'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 3-4.Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ.Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 00h31', thấp nhất 0,7m lúc 09h14'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4.Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 02h45', thấp nhất 0,5m lúc 10h28'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4.Sóng biển cao: Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,9m lúc 18h33', thấp nhất 0,9m lúc 11h25'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4.Sóng biển cao: Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 19h26', thấp nhất 0,9m lúc 12h24'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,5-1,0m.Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 05h52', thấp nhất 0,3m lúc 14h17'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,5-1,0m.Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,2m lúc 06h30', thấp nhất 0,3m lúc 14h22'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,5-1,0m.Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 05h55', thấp nhất 0,5m lúc 15h28'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,5-1,0m.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h52', thấp nhất 0,7m lúc 22h09'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,5-1,0m.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h52', thấp nhất 0,7m lúc 22h09'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,5-1,0m.Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 08h03', thấp nhất 0,7m lúc 15h38'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,5-1,0m.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h52', thấp nhất 0,7m lúc 22h09'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,5-1,0m.Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 05h55', thấp nhất 0,5m lúc 15h28'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,5-1,0m.Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h08', thấp nhất 0,2m lúc 21h57'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,5-1,0m.Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,2m lúc 06h34', thấp nhất 0,5m lúc 14h48'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4.Sóng biển cao: 0,5-1,0m.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h52', thấp nhất 0,7m lúc 22h09'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 71