Về việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H2” “H3”, “H4”, “M1”, “M2” phục vụ thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2

Thứ Ba, 26/12/2017, 08:28 GMT+7

HCM – TG – 74 – 2017

- Vùng biển:       Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng:       Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:   H1”, “H2” “H3”, “H4”, “M1”, “M2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 1579/2017/CV-ĐQM ngày 25/12/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2; Báo cáo số 1327/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 24/12/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 và báo cáo tọa độ số 1391/BCP-XNKSHHMN ngày 25/12/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H2” “H3”, “H4”, “M1”, “M2” phục vụ thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Khu vực thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“H1”

10°46’42,8”N

106°42’26,4”E

10°46’39,2”N

106°42’32,8”E

“H2”

10°46’43,9”N

106°42’23,0”E

10°46’40,2”N

106°42’29,4”E

“H3”

10°46’58,2”N

106°42’32,9”E

10°46’54,5”N

106°42’39,3”E

“H4”

10°46’59,6”N

106°42’29,0”E

10°46’56,0”N

106°42’35,5”E

“M1”

10°46’25,3”N

106°42’24,5”E

10°46’21,6”N

106°42’30,9”E

“M2”

10°47’04,4”N

106°42’40,5”E

10°47’00,7”N

106°42’46,9”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT

1.   Phao “H1”, “H3”:

-   Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

1.1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

-  Đường kính:        2,4m;

-  Hình dạng:          Hình tháp;

-  Màu sắc:             Toàn thân sơn màu xanh lục;

-  Dấu hiệu đỉnh:    Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

-  Số hiệu:               Kẻ chữ “H1”, “H3”, màu trắng;

        1.2. Đặc tính nhận biết ban đêm:

·        Đặc tính ánh sáng:       Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây.

2.   Phao “H2”, “H4”:

        – Tác dụng:  Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu.

2.1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

-  Đường kính:        2,4m;

-  Hình dạng:          Hình tháp;

-  Màu sắc:             Toàn thân sơn màu đỏ;

-  Dấu hiệu đỉnh:    Một hình trụ màu đỏ;

-  Số hiệu:               Kẻ chữ “H2”, “H4”, màu trắng;

2.2. Đặc tính nhận biết ban đêm:

·       Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây.

3.   Phao “M1”, “M2”:

        – Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

3.1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

-  Đường kính:        2,4m;

-  Hình dạng:          Hình tháp;

-  Màu sắc:             Toàn thân sơn màu vàng;

-  Dấu hiệu đỉnh:    Một chữ “X” màu vàng;

-  Số hiệu:               Kẻ chữ “M1”, “M2”, màu đỏ;

3.2. Đặc tính nhận biết ban đêm:

·       Đặc tính ánh sáng:  Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12,0 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, chú ý khi đi qua khu vực thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 có các phao báo hiệu hàng hải với đặc điểm nhận biết nêu trên, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam)