Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “4” thuộc hệ thống báo hiệu hàng hải cảng chuyên dùng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỉnh Bình Thuận

Thứ Ba, 26/12/2017, 08:24 GMT+7

BTN – TG – 18 – 2017

·       Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

·       Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “4”

Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“1”

11018’17,3” N

108048’21,7” E

11018’13,6” N

108048’28,2” E

“2”

11018’16,5” N

108048’14,1” E

11018’12,8” N

108048’20,5” E

“4”

11018’28,2” N

108048’06,8” E

11018’24,5” N

108048’13,3” E

Căn cứ Đơn đề nghị số 2397/ANĐVT-KHVT ngày 22/12/2017 của Ban quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân về việc công bố thông báo hàng hải chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “4” thuộc hệ thống báo hiệu hàng hải cảng chuyên dùng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỉnh Bình Thuận chấm dứt hoạt động từ ngày 25/12/2017.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam)