Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 08/12/2017.

Thứ Sáu, 08/12/2017, 06:31 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

 Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,0m lúc 08h06', thấp nhất 0,8m lúc 18h29'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,8m lúc 07h21', thấp nhất 0,4m lúc 20h27'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 2,9m lúc 06h33', thấp nhất 0,5m lúc 21h54'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Riêng khu vực Hoàng Sa Gió có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,3m lúc 00h11', thấp nhất 0,5m lúc 08h20'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 00h11', thấp nhất 0,1m lúc 08h04'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Riêng khu vực Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,0m lúc 00h37', thấp nhất 0,1m lúc 08h47'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 00h11', thấp nhất 0,3m lúc 08h42'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông cáo khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,0m lúc 00h14', thấp nhất 0,5m lúc 09h08'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông cáo khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 2,0m lúc 00h12', thấp nhất 0,4m lúc 09h06'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông cáo khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,9m lúc 18h21', thấp nhất 0,6m lúc 10h58'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 3,8m lúc 04h21', thấp nhất 0,7m lúc 12h01'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,3m lúc 06h14', thấp nhất 0,4m lúc 14h16'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 06h12', thấp nhất 0,5m lúc 00h12'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 05h57', thấp nhất 0,5m lúc 22h09'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 05h57', thấp nhất 0,5m lúc 22h09'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 08h14', thấp nhất 0,6m lúc 00h10'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 05h57', thấp nhất 0,5m lúc 22h09'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 06h12', thấp nhất 0,5m lúc 00h12'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h15', thấp nhất 0,2m lúc 21h57'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,4m lúc 06h34', thấp nhất 0,5m lúc 13h58'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 05h57', thấp nhất 0,5m lúc 22h09'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 66