Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 12/10/2017.

Thứ Năm, 12/10/2017, 17:38 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 1,75-2,75m. biển động. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,9m lúc 10h43', thấp nhất 0,6m lúc 21h29'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 1,75-2,75m. biển động. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,2m lúc 09h54', thấp nhất 0,6m lúc 22h55'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 06h27', thấp nhất 0,4m lúc 23h59'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng khu vực Hoàng Sa gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác.Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5; phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ; Khu vực Hoàng Sa sóng cao 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 01h57', thấp nhất 0,2m lúc 11h36'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 01h46', thấp nhất 0,4m lúc 11h04'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió bắc đến tây bắc cấp 4. Riêng khu vực Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 01h02', thấp nhất 0,6m lúc 11h15'

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió bắc đến tây bắc cấp 4. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 02h11', thấp nhất 0,7m lúc 11h50'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,0m lúc 04h22', thấp nhất 0,5m lúc 12h47'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 21h44', thấp nhất 1,3m lúc 13h34'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 22h14', thấp nhất 1,2m lúc 13h59'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 23h59', thấp nhất -1,5m lúc 16h46'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 09h02', thấp nhất 0,5m lúc 00h41'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 09h00', thấp nhất 0,4m lúc 18h39'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h07', thấp nhất 0,6m lúc 00h37'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h07', thấp nhất 0,6m lúc 00h37'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 11h24', thấp nhất 0,6m lúc 01h11'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h07', thấp nhất 0,6m lúc 00h37'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 09h00', thấp nhất 0,4m lúc 18h39'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 04h20', thấp nhất 0,2m lúc 22h02'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,4m lúc 08h49', thấp nhất 0,3m lúc 01h13'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h07', thấp nhất 0,6m lúc 00h37'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Các bài đã đăng
Trang 1 / 65