Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 14/09/2017.

Thứ Năm, 14/09/2017, 17:33 GMT+7

 

1.Tuyến Đầm Hà - Đảo Trần Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông.Tầm nhìn xa từ 4-10km.Gần sáng và ngày mai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,8m lúc 12h12', thấp nhất 0,6m lúc 22h42'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông.Tầm nhìn xa từ 4-10km.Gần sáng và ngày mai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,0m lúc 11h28', thấp nhất 0,6m lúc 23h59'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa bão.Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió mạnh bão mạnh 8-9; gần sáng và ngày mai tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Sóng biển cao: 4,0-6,0m, vùng gần tâm 10m, biển động dữ dội. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 07h34', thấp nhất 0,4m lúc 00h27'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa bão.Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió mạnh bão mạnh 8-9; gần sáng và ngày mai tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Sóng biển cao: 4,0-6,0m, vùng gần tâm 10m, biển động dữ dội. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 03h38', thấp nhất 0,1m lúc 13h18'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa bão.Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió mạnh bão mạnh 8-9; gần sáng và ngày mai tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Sóng biển cao: 4,0-6,0m, vùng gần tâm 10m, biển động dữ dội. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 03h10', thấp nhất 0,4m lúc 12h50'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và rải rác có dông.Tầm nhìn xa từ 4-10km.Gió tây đến tây nam cấp 5; phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 04h25', thấp nhất 0,5m lúc 14h04'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và rải rác có dông.Tầm nhìn xa từ 4-10km.Gió tây đến tây nam cấp 5; phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 04h16', thấp nhất 0,7m lúc 13h37'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào rải rác có dông.Tầm nhìn xa từ 4-10km.Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 05h30', thấp nhất 0,6m lúc 14h12'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác có dông.Tầm nhìn xa từ 4-10km.Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,4m lúc 23h19', thấp nhất 1,2m lúc 15h21'.

10.Tuyến Trần Văn Thời –Hòn Chuối Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 10h16', thấp nhất 0,4m lúc 18h53'

11.Tuyến An Biên –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Xẻo Rô: cao nhất 1,1m lúc 11h34', thấp nhất 0,4m lúc 03h42'.

12.Tuyến An Biên –Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 11h54', thấp nhất 0,4m lúc 19h41'.

13.Tuyến An Biên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h45', thấp nhất 0,6m lúc 01h38'.

14.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,2m lúc 10h38', thấp nhất 0,4m lúc 03h29'.

15.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 11h54', thấp nhất 0,4m lúc 19h41'.

16.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h45', thấp nhất 0,6m lúc 01h38'.

17.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h45', thấp nhất 0,6m lúc 01h38'.

18.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 13h00', thấp nhất 0,6m lúc 02h36'.

19.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h45', thấp nhất 0,6m lúc 01h38'.

20.Tuyến Phú Quốc – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 11h54', thấp nhất 0,4m lúc 19h41'.

21.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 15h51', thấp nhất 0,2m lúc 22h08'.

22.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,3m lúc 10h02', thấp nhất 0,3m lúc 02h14'.

23.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h45', thấp nhất 0,6m lúc 01h38'.

Trích nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Các bài đã đăng
Trang 1 / 65