Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An

Thứ Tư, 13/09/2017, 07:50 GMT+7

NAN - 24 - 2017

Vùng biển                  : Nghệ An

Tên luồng                  : Cửa Lò

            Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Lò được Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 11/9/2017; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

            Độ sâu luồng hàng hải Cửa Lò được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”như sau:

            1. Luồng tàu:

            Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -6,8m (âm sáu mét tám)

            2. Vùng quay trở tàu trước cảng

            Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 187m,  tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°49'49.8"

105°42'22.7"

18°49'46.2"

105°42'29.4"

          Độ sâu đạt: -6,8m (âm sáu mét tám)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Lò đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Trang 1 / 398