Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 5A luồng hàng hải Vạn Gia

Thứ Ba, 05/09/2017, 07:48 GMT+7

QNH-19-2017

Vùng biển   : Quảng Ninh

Tên luồng   : Vạn Gia

Tên báo hiệu : 5A

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21°24'13.4"

108°00'19.9"

21°24'09.8"

108°00'26.7"

       Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục xong sự cố phao báo hiệu số 5A trên luồng hàng hải Vạn Gia.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 5A luồng hàng hải Vạn Gia đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

      Thông báo hàng hải số 235/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30/8/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Trang 1 / 398