Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19 giờ ngày 19/06/2017

Thứ Hai, 19/06/2017, 16:58 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 13 giờ ngày 19/06/2017, một rãnh áp thấp trải dọc từ 20-22 độ vĩ Bắc gây ra mưa rào và dông mạnh bao trùm Vịnh Bắc Bộ.

Bắc Vịnh Bắc Bộ Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3-4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3-4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, có lúc mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió nhẹ. Biển lặng.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3-4. Biển êm.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 4-5. Biển động nhẹ.

Vịnh Thái Lan: Có mây, ở phía Nam mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3-4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4 - 5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 3 - 4. Biển êm.

Khu vực Giữa Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 3 - 4. Biển êm.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 4 - 5. Biển động nhẹ.

Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3-4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển Bunguran: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3 - 4. Biển êm.