Đội bóng Công ty VISHIPEL vô địch giải bóng đá mini CCVCLĐ Cục Hàng hải Việt Nam khu vực phía Bắc 2017

(Vishipel) – Trong 2 ngày 10/6 & 11/6/2017, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức giải thi đấu bóng đá mini CCVCLĐ khu vực phía Bắc, Công ty VISHIPEL – là 1 trong 8 đội bóng đã tích cực tham gia hưởng ứng giải thi đấu.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2