Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu QN-1668 bị đắm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu số 15 luồng hàng hải Phà Rừng – Hải Phòng

Thứ Tư, 14/06/2017, 08:03 GMT+7

HPG -59- 2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

 Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc tàu QN-1668 bị đắm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu số 15 luồng hàng hải Phà Rừng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu QN-1668 bị đắm tại vị trí có tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°56'06.7"

106°46'07.9"

20°56'03.1"

106°46'14.7"

- Vị trí tàu đắm nằm ngoài luồng hàng hải, cách biên luồng phải khoảng 70m và về phía hạ lưu phao báo hiệu số 15 khoảng 260m;

- Hiện tại điểm cao nhất của ca bin tàu QN-1668 bị đắm còn nhô lên khỏi mặt nước khoảng 3,0m tính đến mực nước “số 0 hải đồ”.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Phà Rừng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên. Tuân thủ theo sự điều tiết của các cơ quan chức năng tại khu vực tàu đắm.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)