Đảng bộ Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ Sáu, 02/06/2017, 14:49 GMT+7

Sáng ngày 02/6/2017, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Công ty VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2017 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" theo Kế hoạch số 52-KH/QU ngày 25/4/2017 của Quận ủy Hồng Bàng cho toàn thể đảng viên và quần chúng trong Công ty.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hồng Bàng; Đồng chí Phan Ngọc Quang, Bí thư Đảng bộ Công ty VISHIPEL cùng sự tham gia của toàn thể đảng viên, quần chúng trong Công ty thông qua Hội nghị trực tuyến trên 19 điểm cầu trên cả nước.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Trường Sơn đã truyền đạt toàn văn nội dung chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hai nội dung chính: thứ nhất là quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; nội dung thứ hai là tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Bằng những ví dụ cụ thể, sinh động về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác, đồng chí nhấn mạnh những giá trị to lớn, nổi bật của những di sản mà Bác Hồ đã để lại; truyền đạt một số nội dung cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp suốt đời hy sinh phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và đức khiêm tốn hết mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hồng Bàng

truyền đạt nội dung Chuyên đề tại Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng bộ Công ty VISHIPEL phát biểu tại Hội nghị

Việc học tập chuyên đề sẽ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong đảng viên, quần chúng của Công ty VISHIPEL về tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó, gần gũi với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng bộ, Công ty trong sạch, vững mạnh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Công ty.

 

Phòng CSKD thực hiện