Thiết bị Navtex NCR 330

Thiết bị Navtex NCR 330

Thiết bị Navtex NCR 330:

  • Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ và đơn giản;
  • Tiết kiệm giấy in;
  • Độ tin cậy cao;
  • Tần số thu: 518 kHz.

 

 

Các bài đã đăng