Dịch vụ khảo sát và kiểm tra thiết bị vô tuyến điện trên tàu biển (Radio Survey)

(Vishipel) - Từ ngày 29/4/2010, VISHIPEL chính thức được hãng Đăng kiểm hàng đầu thế giới DNV ủy quyền khảo sát và kiểm tra thiết bị vô tuyến điện trên tàu biển (Radio Survey).

Theo Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS), các tàu hàng có trọng tải trên 300 tấn phải được trang bị thiết bị thông tin vô tuyến để liên lạc với các cơ quan tìm kiếm cứu nạn. Do vậy, hệ thống thông tin liên lạc tin cậy trên tàu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự an toàn của thuyền viên và hành khách trên tàu. Việc kiểm tra thiết bị vô tuyến điện (Radio Survey) thường xuyên là yêu cầu bắt buộc theo quy định của SOLAS.

Từ ngày 29/4/2010, VISHIPEL chính thức được hãng Đăng kiểm hàng đầu thế giới DNV ủy quyền khảo sát và kiểm tra thiết bị VTĐ trên tàu biển (Radio Survey - DNV type-approval for Radio Communication Survey).

Việc kiểm tra thiết bị VTĐ được các kỹ thuật lành nghề của VISHIPEL thực hiện tại tất cả các cảng biển trong nước và quốc tế. 

Dịch vụ chúng tôi mang đến cho Quý khách hàng:

  • Khảo sát hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến điện trên tàu biển theo tiêu chuẩn GMDSS;
  • Kiểm tra trang thiết bị thông tin liên lạc trên tàu biển để đảm bảo phù hợp theo tiêu chuẩn kiểm định;
  • Thử và cấp chứng chỉ thử định kỳ thiết bị EPIRB;
  • Thử và cấp chứng chỉ thử định kỳ hệ thống nhận dạng tự động AIS;
  • Kiểm tra, cấp chứng chỉ hàng năm thiết bị GMDSS (Check list for initial/renewal/periodical survey of GMDSS);
  • Kiểm tra, bảo dưỡng, test VDR/SVDR và cấp chứng chỉ thử định kỳ.

Địa chỉ liên hệ:

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tại các Điểm Dịch vụ khách hàng của Công ty VISHIPEL