CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM (VISHIPEL)

Địa chỉ : Số 02 Nguyễn Thượng Hiền - P. Minh Khai - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng.
Điện thoại : (0225) 3746464
Fax : (0225) 3747062
Hotline : 0978000247
Email : contact@vishipel.com.vn; truyenthong@vishipel.com.vn

 

 

Sơ đồ Tổ chức

Ban lãnh đạo

Khối phòng chuyên môn

Khối Chi nhánh và Trung tâm

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam

Vị trí địa lý
Hỗ trợ sản phẩm
  Tel:    +84-(0)31-374 6456
  Fax:   +84-(0)31-374 6456
phongkinhdoanh_vishipel
Hỗ trợ giải pháp và dịch vụ
  Tel:    +84-(0)31-384 2073
  Fax:   +84-(0)31-384 2073