Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 27/03/2023.

27/03/2023 - 05:04 PM 72 lượt xem
1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,9m lúc 21h45, thấp nhất 0,9m lúc 7h20. Sóng cao 0,5 - 1,75m.
2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,1m lúc 21h57, thấp nhất 0,7m lúc 9h34. Sóng cao 1,5 - 2,5m.
3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:
Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,8m lúc 18h17, thấp nhất 0,2m lúc 10h19. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:
Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 12h40, thấp nhất 0,2m lúc 22h51. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:
Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 12h52, thấp nhất 0,4m lúc 22h28. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Riêng Trường Sa có gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 3,0m lúc 12h54, thấp nhất 1,9m lúc 23h16. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 2,1m lúc 12h25, thấp nhất 1,1m lúc 22h29. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4, ngày mai có lúc cấp 5. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 3,7m lúc 14h25, thấp nhất 2,4m lúc 22h55. Sóng cao 0,5 - 1,0m. Ngày mai, sóng cao 0,5 - 1,5m.
9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4, ngày mai có lúc cấp 5. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,5m lúc 16h44, thấp nhất 1,3m lúc 0h00. Sóng cao 0,5 - 1,0m. Ngày mai, sóng cao 0,5 - 1,5m.
10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4, ngày mai có lúc cấp 5. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,1m lúc 16h52, thấp nhất 1,0m lúc 0h14. Sóng cao 0,5 - 1,0m. Ngày mai, sóng cao 0,5 - 1,5m.
11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,6m lúc 19h37, thấp nhất 0,0m lúc 3h21. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 23h47, thấp nhất 0,6m lúc 12h15. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 20h50, thấp nhất 0,6m lúc 9h59. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 22h08, thấp nhất 0,7m lúc 11h04. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 22h08, thấp nhất 0,7m lúc 11h04. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 22h30, thấp nhất 0,7m lúc 11h45. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 22h08, thấp nhất 0,7m lúc 11h04. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 20h50, thấp nhất 0,6m lúc 9h59. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4, ngày mai có lúc cấp 5. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,1m lúc 16h52, thấp nhất 1,0m lúc 0h14. Sóng cao 0,5 - 1,0m. Ngày mai, sóng cao 0,5 - 1,5m.
20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 18h19, thấp nhất 0,8m lúc 1h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 18h19, thấp nhất 0,8m lúc 1h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 21h42, thấp nhất 0,6m lúc 10h11. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 22h08, thấp nhất 0,7m lúc 11h04. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 20h50, thấp nhất 0,6m lúc 9h59. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,2m lúc 19h47, thấp nhất 0,9m lúc 9h14. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,6m lúc 19h37, thấp nhất 0,0m lúc 3h21. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 22h08, thấp nhất 0,7m lúc 11h04. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 20h50, thấp nhất 0,6m lúc 9h59. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,3m lúc 18h32, thấp nhất 0,8m lúc 2h13. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.