Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 25/01/2023.

25/01/2023 - 06:01 AM 52 lượt xem
1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,3m lúc 7h31, thấp nhất 0,9m lúc 17h46. Sóng cao 0,5 - 1,75m.
2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngCó mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,7m lúc 7h25, thấp nhất 0,4m lúc 21h03. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịCó mưa rào và dông rải rác ở ven bờ phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 14h09, thấp nhất -0,0m lúc 21h11. Sóng cao 2,0 - 3,0m.
4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngCó mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,3m lúc 23h24, thấp nhất 0,0m lúc 7h01. Sóng cao 3,0 - 5,5m.
5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,5m lúc 23h44, thấp nhất 0,2m lúc 7h09. Sóng cao 2,0 - 4,5m.
6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 3,1m lúc 23h59, thấp nhất 1,7m lúc 7h42
Sóng cao 3,0 - 5,5m. 
7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 2,2m lúc 23h13, thấp nhất 0,9m lúc 7h26. Sóng cao 2,0 - 4,5m.
8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 3,9m lúc 0h55, thấp nhất 2,0m lúc 8h53. Sóng cao 3,0 - 5,0m.
9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 4,0m lúc 3h12, thấp nhất 0,6m lúc 10h21. Sóng cao 3,0 - 5,0m.
10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 3h26, thấp nhất 0,4m lúc 10h40. Sóng cao 2,0 - 4,0m.
11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 4h30, thấp nhất 0,0m lúc 12h51. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 8h22, thấp nhất 0,6m lúc 17h27. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 5h35, thấp nhất 0,6m lúc 14h31. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,4m lúc 4h56, thấp nhất 0,8m lúc 20h50. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,4m lúc 4h56, thấp nhất 0,8m lúc 20h50. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 7h39, thấp nhất 0,7m lúc 18h54. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,4m lúc 4h56, thấp nhất 0,8m lúc 20h50. Sóng cao 0,5 - 1,75m.
18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 5h35, thấp nhất 0,6m lúc 14h31. Sóng cao 0,5 - 1,75m.
19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 3h26, thấp nhất 0,4m lúc 10h40. Sóng cao 2,0 - 4,5m.
20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,4m lúc 4h25, thấp nhất 0,4m lúc 12h00. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,4m lúc 4h25, thấp nhất 0,4m lúc 12h00. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 6h20, thấp nhất 0,6m lúc 15h14. Sóng cao 0,5 - 1,75m.
23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,4m lúc 4h56, thấp nhất 0,8m lúc 20h50. Sóng cao 0,5 - 1,75m.
24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 5h35, thấp nhất 0,6m lúc 14h31. Sóng cao 0,5 - 1,75m.
25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,2m lúc 4h10, thấp nhất 0,9m lúc 19h30. Sóng cao 0,5 - 1,75m.
26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 4h30, thấp nhất 0,0m lúc 12h51. Sóng cao 0,5 - 1,75m.
27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,4m lúc 4h56, thấp nhất 0,8m lúc 20h50. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 5h35, thấp nhất 0,6m lúc 14h31. Sóng cao 0,5 - 1,75m.
29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,5m lúc 4h30, thấp nhất 0,4m lúc 12h14. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 06/04/2022.