Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 15/05/2022.

15/05/2022 - 05:43 PM 109 lượt xem
1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,6m lúc 16h52, thấp nhất 1,2m lúc 1h00.
2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,0m lúc 15h01, thấp nhất 1,4m lúc 4h58.
3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:
Chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4, từ gần sáng và ngày mai gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 12h34, thấp nhất 0,2m lúc 5h46.
4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:
Chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4, từ gần sáng và ngày mai gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 8h29, thấp nhất 0,0m lúc 16h27.
5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:
Chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4, từ gần sáng và ngày mai gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 8h51, thấp nhất 0,3m lúc 16h36.
6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 3,0m lúc 9h09, thấp nhất 1,7m lúc 17h09.
7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 2,2m lúc 9h07, thấp nhất 1,0m lúc 17h09.
8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 3,7m lúc 0h54, thấp nhất 2,1m lúc 18h27.
9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,9m lúc 1h52, thấp nhất 0,5m lúc 20h00.
10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 13h31, thấp nhất 0,8m lúc 20h30.
11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,7m lúc 14h37, thấp nhất 0,0m lúc 22h50.
12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 19h09, thấp nhất 0,6m lúc 8h16.
13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 16h13, thấp nhất 0,6m lúc 4h46.
14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 14h56, thấp nhất 0,5m lúc 6h05.
15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 14h56, thấp nhất 0,5m lúc 6h05.
16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 18h45, thấp nhất 0,7m lúc 5h56.
17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 14h56, thấp nhất 0,5m lúc 6h05.
18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 16h13, thấp nhất 0,6m lúc 4h46.
19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 13h31, thấp nhất 0,8m lúc 20h30.
20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,5m lúc 14h34, thấp nhất 0,4m lúc 21h54.
21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,5m lúc 14h34, thấp nhất 0,4m lúc 21h54.
22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 17h02, thấp nhất 0,6m lúc 6h05.
23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 14h56, thấp nhất 0,5m lúc 6h05.
24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 16h13, thấp nhất 0,6m lúc 4h46.
25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,3m lúc 14h16, thấp nhất 0,9m lúc 4h49.
26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,7m lúc 14h37, thấp nhất 0,0m lúc 22h50.
27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 14h56, thấp nhất 0,5m lúc 6h05.
28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 16h13, thấp nhất 0,6m lúc 4h46.
29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,5m lúc 14h42, thấp nhất 0,5m lúc 22h07.
(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.