Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 09/04/2022.

09/04/2022 - 05:51 PM 74 lượt xem
1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:
Không mưa. Trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,7m lúc 23h23, thấp nhất 0,9m lúc 9h55. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:
Không mưa. Trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,3m lúc 23h45, thấp nhất 0,7m lúc 10h41. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:
Không mưa. Trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,8m lúc 21h30, thấp nhất 0,2m lúc 12h19. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:
Không mưa. Trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Riêng Hoàng Sa gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 13h38, thấp nhất 0,1m lúc 0h08. Sóng cao 1,5 - 3,0m, biển động.
5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:
Không mưa. Trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 13h37, thấp nhất 0,4m lúc 13h37. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.
6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:
Có mưa rào và dông vài nơi, riêng Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 3,0m lúc 13h36, thấp nhất 1,9m lúc 0h19. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.
7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió đông bắc đến bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 2,0m lúc 12h51, thấp nhất 1,1m lúc 23h53. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.
8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 3,7m lúc 13h54, thấp nhất 2,4m lúc 0h00. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.
9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,4m lúc 12h09, thấp nhất 1,6m lúc 1h33. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.
10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,3m lúc 13h47, thấp nhất 1,6m lúc 2h06. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.
11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,6m lúc 21h05, thấp nhất -0,1m lúc 5h22. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 23h58, thấp nhất 0,5m lúc 13h08. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 20h57, thấp nhất 0,5m lúc 10h18. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 22h36, thấp nhất 0,7m lúc 12h35. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 22h36, thấp nhất 0,7m lúc 12h35. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 22h19, thấp nhất 0,6m lúc 12h54. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 22h36, thấp nhất 0,7m lúc 12h35. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 20h57, thấp nhất 0,5m lúc 10h18. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,3m lúc 13h47, thấp nhất 1,6m lúc 2h06. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.
20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,1m lúc 17h07, thấp nhất 0,8m lúc 3h58. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.
21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,1m lúc 17h07, thấp nhất 0,8m lúc 3h58. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.
22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 21h54, thấp nhất 0,5m lúc 10h46. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 22h36, thấp nhất 0,7m lúc 12h35. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 20h57, thấp nhất 0,5m lúc 10h18. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,2m lúc 21h25, thấp nhất 0,9m lúc 10h33. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,6m lúc 21h05, thấp nhất -0,1m lúc 5h22. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 22h36, thấp nhất 0,7m lúc 12h35. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 20h57, thấp nhất 0,5m lúc 10h18. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 17h43, thấp nhất 0,9m lúc 4h24. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 06/04/2022.