Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 07/08/2022.

07/08/2022 - 05:29 PM 131 lượt xem
1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,8m lúc 13h05, thấp nhất 0,7m lúc 23h49. Sóng cao 0,75 - 1,75m.
2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,2m lúc 12h39, thấp nhất 1,0m lúc 0h23. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 8h52, thấp nhất 0,2m lúc 1h11. Sóng cao 1,25 - 2,25m.
4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5, riêng Hoàng Sa gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 4h27, thấp nhất 0,1m lúc 14h01. Sóng cao 1,5-2,5m, sau tăng lên 2,5-3,5m.
5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 4h38, thấp nhất 0,3m lúc 13h56. Sóng cao 1,5 - 2,5m.
6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 3,0m lúc 4h52, thấp nhất 1,8m lúc 14h39. Sóng cao 2,0 - 4,0m, có lúc trên 4,0m.
7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 2,1m lúc 4h30, thấp nhất 0,9m lúc 14h24. Sóng cao 2,0 - 3,5m.
8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 3,7m lúc 5h54, thấp nhất 2,2m lúc 15h06. Sóng cao 2,0 - 4,0m, có lúc trên 4,0m.
9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,4m lúc 8h12, thấp nhất 0,8m lúc 16h27. Sóng cao 2,0 - 3,5m.
10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 8h52, thấp nhất 1,2m lúc 17h12. Sóng cao 1,5-2,5m, sau tăng lên 2,0-3,0m.
11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,6m lúc 11h07, thấp nhất -0,1m lúc 19h40. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,2m lúc 14h37, thấp nhất 0,5m lúc 4h31. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m.
13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 11h49, thấp nhất 0,5m lúc 1h32. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 13h37, thấp nhất 0,5m lúc 2h32. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 13h37, thấp nhất 0,5m lúc 2h32. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 13h20, thấp nhất 0,6m lúc 3h10. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 13h37, thấp nhất 0,5m lúc 2h32. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m.
18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 11h49, thấp nhất 0,5m lúc 1h32. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 8h52, thấp nhất 1,2m lúc 17h12. Sóng cao 1,5-2,5m, sau tăng lên 2,0-3,0m.
20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,4m lúc 10h02, thấp nhất 0,6m lúc 18h46. Sóng cao 1,5-2,5m, sau tăng lên 2,0-3,0m.
21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,4m lúc 10h02, thấp nhất 0,6m lúc 18h46. Sóng cao 1,5-2,5m, sau tăng lên 2,0-3,0m.
22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 12h44, thấp nhất 0,5m lúc 2h12. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 13h37, thấp nhất 0,5m lúc 2h32. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 11h49, thấp nhất 0,5m lúc 1h32. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,2m lúc 12h00, thấp nhất 0,9m lúc 0h53. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m.
26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,6m lúc 11h07, thấp nhất -0,1m lúc 19h40. Sóng cao 1,0 - 2,0m, có lúc trên 2,0m.
27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 13h37, thấp nhất 0,5m lúc 2h32. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 11h49, thấp nhất 0,5m lúc 1h32. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,4m lúc 10h17, thấp nhất 0,7m lúc 19h06. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.