Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 30/03/2023.

30/03/2023 - 06:46 AM 76 lượt xem
1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhCó mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,8m lúc 23h37, thấp nhất 0,8m lúc 10h10. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngCó mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,3m lúc 23h56, thấp nhất 0,7m lúc 11h10. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,8m lúc 21h07, thấp nhất 0,2m lúc 12h16. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngCó mưa rào vài nơi. Riêng Hoàng Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Riêng Hoàng Sa gió đông bắc cấp 3-4. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 14h04, thấp nhất 0,1m lúc 0h14. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 14h02, thấp nhất 0,4m lúc 0h00. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Riêng Trường Sa gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 3,0m lúc 13h58, thấp nhất 1,9m lúc 0h40. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 2,1m lúc 13h13, thấp nhất 1,0m lúc 0h00. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 3,7m lúc 14h22, thấp nhất 2,4m lúc 0h00. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,5m lúc 12h51, thấp nhất 1,5m lúc 1h49. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,0m lúc 15h03, thấp nhất 1,2m lúc 2h20. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,6m lúc 21h14, thấp nhất 0,0m lúc 5h30. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 0h10, thấp nhất 0,5m lúc 12h59. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 21h36, thấp nhất 0,5m lúc 10h17. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 23h14, thấp nhất 0,8m lúc 12h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 23h14, thấp nhất 0,8m lúc 12h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 22h53, thấp nhất 0,6m lúc 12h58. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 23h14, thấp nhất 0,8m lúc 12h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 21h36, thấp nhất 0,5m lúc 10h17. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,0m lúc 15h03, thấp nhất 1,2m lúc 2h20. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 18h25, thấp nhất 0,8m lúc 4h09. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 18h25, thấp nhất 0,8m lúc 4h09. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 22h33, thấp nhất 0,5m lúc 10h42. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 23h14, thấp nhất 0,8m lúc 12h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 21h36, thấp nhất 0,5m lúc 10h17. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,2m lúc 21h52, thấp nhất 0,9m lúc 10h36. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,6m lúc 21h14, thấp nhất 0,0m lúc 5h30. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 23h14, thấp nhất 0,8m lúc 12h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 21h36, thấp nhất 0,5m lúc 10h17. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 18h48, thấp nhất 0,9m lúc 4h35. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.