Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 22/06/2022.

22/06/2022 - 06:16 AM 84 lượt xem
1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:
Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam cấp 5. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,9m lúc 23h34, thấp nhất 1,4m lúc 8h00. Sóng cao 1,5 - 2,5m.
2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:
Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam cấp 5. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,5m lúc 22h32, thấp nhất 1,2m lúc 11h56. Sóng cao 1,5 - 2,5m.
3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam cấp 3-4. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 5h39, thấp nhất 0,2m lúc 12h37. Sóng cao 1,5 - 2,5m.
4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam cấp 3-4, riêng Hoàng Sa cấp 4-5. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 14h38, thấp nhất 0,4m lúc 22h19. Sóng cao 1,5 - 2,5m.
5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam cấp 3-4. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,1m lúc 15h07, thấp nhất 0,6m lúc 22h31. Sóng cao 1,5 - 2,5m.
6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió nam cấp 4-5. Riêng Trường Sa gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,6m lúc 7h06, thấp nhất 2,2m lúc 23h00. Sóng cao 1,5 - 2,5m.
7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:
Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam cấp 4-5. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 6h47, thấp nhất 1,2m lúc 21h32. Sóng cao 1,5 - 2,5m.
8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 3,5m lúc 7h41, thấp nhất 2,6m lúc 23h59. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 8h53, thấp nhất 1,4m lúc 1h40. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 9h09, thấp nhất 1,6m lúc 1h46. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,4m lúc 12h27, thấp nhất -0,1m lúc 4h00 Sóng cao 0,5 - 1,5m.
12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 22h09, thấp nhất 0,6m lúc 7h20. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 18h55, thấp nhất 0,6m lúc 4h16. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 19h35, thấp nhất 0,7m lúc 9h56. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 19h35, thấp nhất 0,7m lúc 9h56. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 20h12, thấp nhất 0,8m lúc 6h06. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 19h35, thấp nhất 0,7m lúc 9h56. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 18h55, thấp nhất 0,6m lúc 4h16. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 9h09, thấp nhất 1,6m lúc 1h46. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 10h41, thấp nhất 0,8m lúc 2h55. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 10h41, thấp nhất 0,8m lúc 2h55. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 0,9m lúc 19h52, thấp nhất 0,6m lúc 5h20. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 19h35, thấp nhất 0,7m lúc 9h56. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 18h55, thấp nhất 0,6m lúc 4h16. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,1m lúc 18h27, thấp nhất 1,0m lúc 3h37. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,4m lúc 12h27, thấp nhất -0,1m lúc 4h00. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 19h35, thấp nhất 0,7m lúc 9h56. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 18h55, thấp nhất 0,6m lúc 4h16. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 11h00, thấp nhất 0,9m lúc 3h10. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 06/04/2022.