Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 02/07/2022.

02/07/2022 - 06:11 AM 122 lượt xem
1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhCó mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,3m lúc 19h04, thấp nhất 0,5m lúc 5h16. Sóng cao 2,0 - 4,0m.
2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngCó mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,5m lúc 18h58, thấp nhất 0,5m lúc 7h26. Sóng cao 3,0 - 5,0m.
3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịCó mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,8m lúc 1h11, thấp nhất 0,0m lúc 7h48. Sóng cao 2,0 - 3,0m
4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngCó mưa rào và dông rải rác. Riêng Hoàng Sa ngày có mưa bão, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14. Biển động dữ dội. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,4m lúc 9h47, thấp nhất -0,1m lúc 19h04. Sóng cao 2,0 - 4,0m; riêng vùng biển Hoàng Sa 3,0 - 5,0m.
5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,6m lúc 10h01, thấp nhất 0,2m lúc 19h04. Sóng cao 2,0 - 3,0m
6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 3,2m lúc 10h13, thấp nhất 1,6m lúc 19h34. Sóng cao 2,0 - 4,0m
7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 2,3m lúc 9h41, thấp nhất 0,9m lúc 18h55. Sóng cao 2,0 - 3,0m
8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 3,9m lúc 11h46, thấp nhất 1,9m lúc 20h22. Sóng cao 2,0 - 4,0m
9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,5m lúc 4h30, thấp nhất 0,4m lúc 22h01. Sóng cao 2,0 - 4,0m
10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,5m lúc 5h46, thấp nhất 0,8m lúc 22h23. Sóng cao 2,0 - 4,0m
11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,6m lúc 16h30, thấp nhất -0,2m lúc 1h37. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,2m lúc 19h59, thấp nhất 0,5m lúc 6h52. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 17h11, thấp nhất 0,5m lúc 3h54. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 18h06, thấp nhất 0,4m lúc 7h45. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 18h06, thấp nhất 0,4m lúc 7h45. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 19h13, thấp nhất 0,6m lúc 6h57. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 18h06, thấp nhất 0,4m lúc 7h45. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 17h11, thấp nhất 0,5m lúc 3h54. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,5m lúc 5h46, thấp nhất 0,8m lúc 22h23
Sóng cao 2,0 - 3,0m. 
20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,4m lúc 15h12, thấp nhất 0,3m lúc 23h53. Sóng cao 2,0 - 3,0m
21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,4m lúc 15h12, thấp nhất 0,3m lúc 23h53. Sóng cao 2,0 - 3,0m
22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,2m lúc 17h58, thấp nhất 0,5m lúc 4h25. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 18h06, thấp nhất 0,4m lúc 7h45. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 17h11, thấp nhất 0,5m lúc 3h54. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,3m lúc 16h16, thấp nhất 0,8m lúc 6h24. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây cấp 4-5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,6m lúc 16h30, thấp nhất -0,2m lúc 1h37. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 18h06, thấp nhất 0,4m lúc 7h45. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 17h11, thấp nhất 0,5m lúc 3h54. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió tây cấp 4-5. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,4m lúc 15h20, thấp nhất 0,4m lúc 23h59. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.