Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 01/04/2023.

01/04/2023 - 06:49 AM 53 lượt xem
1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:
Sáng và đêm mưa phùn và sương mù rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,7m lúc 0h35, thấp nhất 0,9m lúc 11h42. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:
Sáng và đêm mưa phùn và sương mù rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,3m lúc 0h47, thấp nhất 0,7m lúc 13h01. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:
Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,8m lúc 23h08, thấp nhất 0,2m lúc 14h17. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:
Có mưa vài nơi. Riêng Hoàng Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4. Riêng Hoàng Sa gió nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 16h33, thấp nhất 0,1m lúc 1h49. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:
Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 16h37, thấp nhất 0,4m lúc 1h49. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:
Không mưa. Riêng Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,9m lúc 16h20, thấp nhất 1,8m lúc 2h21. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,9m lúc 13h31, thấp nhất 1,0m lúc 1h06. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 3,7m lúc 13h15, thấp nhất 2,5m lúc 2h28. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 12h54, thấp nhất 1,6m lúc 4h38. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,1m lúc 13h40, thấp nhất 1,3m lúc 5h11. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,5m lúc 23h02, thấp nhất 0,0m lúc 7h30. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 0h49, thấp nhất 0,5m lúc 13h59. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 22h09, thấp nhất 0,5m lúc 11h07. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 23h48, thấp nhất 0,7m lúc 14h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 23h48, thấp nhất 0,7m lúc 14h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 23h09, thấp nhất 0,6m lúc 14h01. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 23h48, thấp nhất 0,7m lúc 14h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 22h09, thấp nhất 0,5m lúc 11h07. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,1m lúc 13h40, thấp nhất 1,3m lúc 5h11. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,1m lúc 15h33, thấp nhất 0,8m lúc 6h26. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,1m lúc 15h33, thấp nhất 0,8m lúc 6h26. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 23h17, thấp nhất 0,5m lúc 11h35. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 23h48, thấp nhất 0,7m lúc 14h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 22h09, thấp nhất 0,5m lúc 11h07. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,2m lúc 23h05, thấp nhất 0,9m lúc 12h19. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,5m lúc 23h02, thấp nhất 0,0m lúc 7h30. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 23h48, thấp nhất 0,7m lúc 14h56. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 22h09, thấp nhất 0,5m lúc 11h07. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,1m lúc 16h05, thấp nhất 0,8m lúc 6h49. Sóng cao 0,5 - 1,0m.
(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.